NAMASZCZENIE CHORYCH


Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił, a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 356)
ODWIEDZINY CHORYCH
  • Z posługą sakramentalną Kapłani odwiedzają chorych:
    - w pierwszy piątek miesiąca
    - w każdym innym czasie w nagłych wypadkach - na wezwanieKiedy można przyjąć sakrament chorych:- przed poważną operacją;
- w podeszłym wieku;
- w poważnej chorobie;
- sakrament może być udzielony chorym, którzy utracili przytomność jeśliby sobie tego życzyli, gdyby byli przytomni
Chorzy obłożnie, długoterminowo czy trwale mogą przyjąć sakrament chorych więcej niż jeden raz wtedy, kiedy następuje pogorszenie stanu zdrowia. Przed namaszczeniem należy przystąpić do spowiedzi. Sakramentów udziela się wyłącznie ludziom żyjącym.

Wiatyk
Eucharystia jako Wiatyk to Komunia święta na drogę do wieczności dla tych, którzy kończą swoje życie ziemskie. Jest to zgodne ze słowami Jezusa: Kto spożywa moje ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym (J 6,54). Do przyjęcia wiatyku zobowiązani są wszyscy ochrzczeni, którzy mogą przyjąć Eucharystię, w niebezpieczeństwie śmierci, niezależnie od przyczyny, z której ono wynika. Rodzina, sąsiedzi powinni ułatwić przygotowanie swoich bliskich na śmierć poprzez spotkanie z Chrystusem.